CV

KATICA PAVELKA VUKAJLOVIĆ

 
katica za cv

     Magistar umetnosti iz oblasti unikatne keramike -  Samostalni umetnik

 

 Rođena 29.1.1954.g. u BEOGRADU

   

 1973 - maturirala u Školi za industrijsko oblikovanje – grafički odsek .

 1979. - Diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti – keramički odsek u

              klasi kod prof. Mirjane Isaković.

 1982.- magistrirala u klasi kod iste profesorke

 

 

1979.-1980.Pohađala tečaj konzervacije keramike u Narodnom muzeju g.

 

 Član ULUPUDS-a od 1981.g.

  

 

 Učešće u likovnim kolonijama;

   

    1980. ''Svet keramike'' Aranđelovac

    1982.''Letnja škola R. R. Nikolić'' Aranđelovac

    1983.''Resenska keramička kolonija'' Makedonija

    1984.Međunarodni internacionalni studio'' Kečkemet, Mađarska

    1985.''Hinko Juhn'' Našice, Hrvatska

    1986.''III Međunarodni simpozijum majolike-Kanjiža '' 

    1992.''Svet keramike'' Aranđelovac

    1996.''Zlakusa''

 

 

 Rad na konzervaciji mozaika na Gamzigradu 1976. i 1977.g.

 Rad na konzervaciji keramike na Karatašu 1980.g.

 

 

 Nagrade

 

   1978.Kraljevo, III Nagrada na jugoslovenskom konkursu za skulpturu

   ''Magnohrom''

   1983.Plaketa ULUPUDS-a na 15.Majskoj izložbi

   1983.III Nagrada na 5. TRIJENALU JUGOSLOVENSKE KERAMIKE

   1983.Nagrada publike i otkup na konkursu za suvenir Subotice

   1990.Počasna diploma na III Svetskom trijenalu male keramike u Zagrebu

   1993.Plaketa ULUPUDS-a na VIII Bijenalu keramike Beograd

   1996.Diploma, 28.Majska izložba, Beograd

   1996.II Nagrada i otkup Muzeja primenjene umetnosti IX  TRIJENALA

            JUGOSLOVENSKE KERAMIKE

   1996.Nagrada žirija I Internacionainog trijenala keramike ''Šolja 96''

   1997.Plaketa ULUPUDS-a  29. Majske izložbe,Beograd

 

 

Dela u javnim zbirkama

 

  MUZEJ PRIMENJENE UMETNOSTI, Beograd-''Ciklon I''-1996.

  MUZEJ KERAMIČKOG SIMPOZIJUMA U Aranđelovcu – ''Vulkan'','Atanor''

  ''Kristal''-1992.

  MUZEJ  INTERNACIONALNOG  STUDIJA  u  Kečkemetu, Mađarska-              

  'Kub''-1984.  

  LIKOVNI  SUSRET , Subotica –'' Crna maca''-1982.

  RESENSKA KERAMIČKA KOLONIJA, Resen, Makedonija,--''Paket'',''Jastuk

  sa cvećem'' 1983.

 

 

Samostalne iziožbe

 

 1982 -.Mladenovac, Omladinski kulturni centar

           - Beograd, Galerija  Singidunum

           - Aranđelovac, Omladinski kulturni centar

 1984.- Mladenovac, Dom omladine

 1987.- Poreč, Galerija ''Romanička kuća''

 2009.- Beograd. Dom kulture Sopot

           - Beograd, Muzej primenjene umetnosti

           - Subotica, Galerija likovnog susreta

 

 

Važnije grupne izložbe

 

 1981 -.Faenza,''39.CONCORSO INTERNAZIONALE  DELLA  CERAMICA

             d'ARTE

           - Pariz, Jugoslovenska keramika

       1982.- Faenza,''4O.CONCORSO  INTERNACIONALE DELLA CERAMICA

              d'ARTE  1983. - Beograd, Subotica, V TRIJENALE  JUGOSLOVENSKE 

              KERAMIKE

1984. - Faenza,''42.CONCORSO  INTERNAZIONALE  DELLA CERAMICA

              d'ARTE

            - Kecskemet,International Ceramics Studio

1986.- Beograd, Subotica,VI TRIJENALE  JUGO.  KERAMIKE

1988. - Hanover, Jugoslovenska keramika

1989. - Beograd,Subotica,VII TRIJENALE  JUGO. KERAMIKE

           - Gornji Milanovac,I Jugoslovenski bijenale minijature

1990. - Zagreb,III Svetsko trijenale male keramike

1992. - Subotica, Beograd,VIII TRIJENALE KERAMIKE

1994. - Gornji Milanovac,IIIJugoslovensko bijenale minijature

1996. - Beograd, Subotica,IX TRIJENALE JUGOSLOV. KERAMIKE

           - Gornji Milanovac,IV Internacionalno bijenale umetnosti minijature

           - Beograd, I Internacionalni trijenale keramike ''Šolja 1996''

1999, - Subotica, Beograd, X TRIJENALE JUGOSLOVENSKE KERAMIKE

2oo3. - Beograd, Subotica,XI TRIJENALE SAVREMENE KERAMIKE

2oo6. - Subotica, Beograd,XII TRIJENALE SAVREMENE KERAMIKE

 

 

Bibliografija

 

1991. - Savremena srpska keramika , Svetlana Isaković

1992. - Politika  Nevenka Đorđević-Matijević ''Otisak u glini''

1995. - LIKOVNI ŽIVOT 57-58  Spomenka Jelić  ''MOBILIJARI''autorska izložba

             Bibe Marković

           - LIKOVNI ŽIVOT 59 – 6O Vesna Lakićević Pavićević ''XI TRIJENALE  

             JUGOSLOVENSKE KERAMIKE

           - LIKOVNI ŽIVOT 61-62 Radmilo Petrović ''I Međunarodni Trijenale       

           - Keramike ŠOLJA 96''

           - LIKOVNI ŽIVOT 81-82 Vukica Nikolić ''Beograd 40.Oktobarski salon''

2000. - Poslediplomski rad Ane Popović

 

Publikovana dela

        Keramika za početnike, prvo izdanje 2005.god.,izdavač Zavod

        za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd