home skulpture projekti film i video keramika fotografije cv / kontakt
                           izlozba  Izložba

NEVIDLJIVO

 

      

 

 

S.Knezevic

www.stevanknezevic.info

                                 Multimedijalni projekat                          

                                       

                                                 Nevidljivo

                                             

                                Omaž Stevanu Kneževiću

 

 

 “Umetnost  je važna ali ne znam zašto“.(  Žan Kokto )

 

Šta su vrednosti u umetnosti danas? Koje vrednosti mi zastupamo?. Čemu umetnost? Zašto je ona sada važna“? Koji je njen smisao u društvu?. Šta mi svi imamo od nje?

Ovo su neka od pitanja na koja autor ovog projekta pokušava na nađe odgovor.

 

Premisa: Kultura nastaje zajedničkim radom cele zajednice. Ona je posledica raznih usaglašavanja i razmena a umetnik je tek jedna karika u lancu nastanka kulture.  

 

 Cilj: da ukažem na deo “mreže“ koja stvara kulturu naše sredine. U toj mreži su utkana mišljenja, stavovi i motivi onih koji rade za kulturu a nisu umetnici i koji svojim profesijom i položajem u društvu bitno utiču na samu kulturu i njene vrednosti. Umetnik u toj mreži pokušava da nađe svoje mesto i da uspostavi razmenu sa sredinom u kojoj stvara. 

 

Koncept izložbe

 

1 Intervjuisati profesore akademija, kustose, zaposlene u Sekretarijatu za kulturu grada Beograda i Ministarstvu kulture, kritičare, teoretičare umetnosti i novinare koji prate kulturna zbivanja.

Od njih zatražiti odgovor na sledeća pitanja:

1. Šta je za njega / nju umetnost ?

2 .Koji je značaj ili zadatak umetnosti ?

3. Kako vidi sopstvenu ulogu u kulturi ?

 

Ove intervjue pretvoriti u tekstove koji bi bili  izloženi u galeriji.

Uz svaki rad na izložbi stajale bi  fotografije intervjuisanih osoba snimljenih u njihovom radnom okruženju

Za ovu izložbu spremio bih oko 10  intervjua - tekstova / fotografija

 

2. Pronaći i sakupiti određeni broj radova ( grafika i skulptura ) Stevana Kneževića  i izložiti ih u galeriji.

3. Prkazati deo iz video rada“Svi govore“ autora Branimira Stojanovića u kome autor ovog projekta tj ja glasno razmišljam o umetnosti i o tome da li je ona potrebna društvu ili ne.

4.Prikazati dokumentarni video otvaranja izložbe Stevana Kneževića u galeriji ULUSa 1990.

 

 

Zašto Stevan Knežević ? Kao gimnazijalac, posetio sam ( vodila nas je nastavnica likovnog ) izložbu grafike Stevana Kneževića u Novom Sadu. Ostala mi je u sećanju kao prva Izložba grafike koju sam ikada posetio a neobični svet u njegovim grafikama ( kasnije i skulpturama) bio je za mene od samog početka  izuzetno privlačan. 

Drugi  razlog je taj što je Stevan Knežević bio profesor na FLU i vrlo uspešan umetnik o čijem delu su pisali mnogi kritičari i teoretičari. Bio je nagrađivan i hvaljen i meni se činilo da među umetnicima i kritičarima vlada nepodeljeno mišljenje da on spada u najvrednije umetnike u Srbiji tog perioda.

Kada  je umro i on i njegovo delo su pali u zaborav.

 

Stevan Knežević:.... Rođen 1940. Diplomirao grafiku na ALU u Beogradu .Od 1980. godine radio je kao asistent na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, 1989. godine izabran je za vanrednog profesora a 1993. godine za redovnog profesora. Umro je u Beogradu 1995. godine“ ......

......“ Do 1991. godine je imao 12 samostalnih i 129 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu i desetak vrednih nagrada za svoje delo. Bio je grafičar, vajar, slikar, crtač, pisac, strasni sakupljač knjiga i najčudnovatijih predmeta. Svetao, veran sebi i umetnosti, ozbiljan na svoj način, ostao je kao idealna predstava umetnika. Njegova likovna zaostavština rasuta je po privatnim zbirkama i mnogim muzejima, o njemu se mnogo govorilo i pisalo. Bio je važan predstavnik beogradskog kruga grafičara i protagonista fantastičnih likovnih sklopova.“....

 

 

Rezime 

Izložba bi se sastojala od a) odštampanih intervjua - tekstova različitih osoba koje se bave kulturom ( od političara do kustosa i njihove fotografije), b) grafika i skulptura Stevana Kneževića, c) video iskaz autora projekta, d) video otvaranja izložbe Stevana Kneževića 1990. u galeriji ULUSa u Beogradu .

 

 

     Intervjuisani su:

 

Danica Prodanović - direktorka Muzeja grada Beograda

Borka Pavićević - direktorka CZKD

Gorica Mojović - poslanik

Jerko Denegri – istoričar umetnosti, profesor

Maida Gruden - kustos galerije Studentski grad

Miško Šuvaković - teoretičar umetnosti,profesor

Radonja Leposavić - novinar Radio Beograda

Branislav Dimitrijević - teoretičar umetnosti                                                                 

Stevan_izlozba_1990

Otvaranje izložbe Stevana Kneževića 1990.

  Intervjuisani  
  Biljana Vukotic  
  Borka Pavicevic  
  Gorica Mojovic  
  Jersa Denegri  
  Vera Vitorovic  
  Misko Suvakovic  
  Radonja Leposavic  
  Branislav_Dimitrijevic