home skulpture projekti film i video keramika fotografija cv / kontakt
kontinentalni dorucak rad

Skulptura pravljena od šolja i tanjira koje je gđa Anda Rotenberg, selektor 45.Oktobarskog salona donela iz Varšave. Na Oktobarskom salonu izložena je samo fotografija rada a ne sam rad jer je slučaj“ tako odredio.