home skulpture projekti film i video keramika fotografije cv / kontakt

SUSRET

 

susret

Ovaj rad polazi od shvatanja da uprkos različitim jezicima koje govorimo, različitim političkim i religijskim uverenjima, različitim pogledima na svet, različitim umetničkim oblicima koje negujemo i različitim znanjima kojima raspola

susret
podrska
rukovanje
skulptura

žemo veliki deo današnjeg čovečanstva pripada jednoj kulturi. Mi svi zajedno učestvujemo u njenom stvaranju ili uništavanju.

Suština kulture je razmena bilo da je to razmena dobara, ideja,osećanja ili znanja, a početak svake razmene je susret.

 

Susret se dogodio na Kosovu. Po zamisli autora ovog projekta,  dva učesnika (dobrovoljci) Srbin i Albanac (obojica su umetnici  sa Kosova koji se predhodno nisu poznavali), došli su na mesto susreta u Mitrovici. Oni  su doneli porcelanske tanjire ili šolje koje su dobili od svojih porodica, prijatelja i rođaka. Tanjire i šolje su  polomili (svako svoje) i od polomljenih delova  napravili su zajedničku skulpturu.

 

Kamera je sve beležila: Njihov dolazak,lomljenje tanjira,tok pravljenja novog oblika,njihov razgovor.( napomena :Svako je govorio svojim jezikom a razgovor se odvijao uz pomoć prevodioca )

 

Pre susreta učesnici projekta su posetili svoje porodice, rodbinu, prijatelje i komšije i od njih dobili po jedan stari tanjir ili šolju. Te posete su bile snimljene . Učesnici su pričali o sebi i svemu što se svakome od njih događalo u proteklom periodu i kako su to doživljavali i preživljavali. Pričali su i o svojim željama, nadama, planovima itd.

.

Od  snimljenog materijala  montiran je dokumentarni video film koji se prikazivao u galeriji zajedno sa  skulpturom i fotografijama svih koji su pomogli ili podržali ovaj projekat. Film, skulptura i fotografije predstavljaju završen projekat.

 

Cilj: Pokazati da stvaranje nije čin nekog usamljenog pojedinca u svojoj izolovanoj sredini već da je to proces u kome posredno ili neposredno učestvuju mnogi ( pojedinci, plemena, narodi).

Premise :a/ Mi smo svi,hteli to ili ne,na neki način povezani

                 b/ Umetnost je spona između ljudi i naroda

 

Napomena  Autor nije član bilo koje stranke niti se do sada bavio politikom ili bilo kakvim društvenim angažovanjem.Ovaj rad nije naručila bilo koja partija ili organizacija.Ovo je umetnički projekat i rezultat je autorovog razmišljanja i bavljenja umetnošću.

 

Simboli : Naše polazište je da kultura nastaje i razvija se u razmeni između ljudi (naroda,plemena itd).Svaki prekid te razmene znači stagnaciju u razvoju.To stanje je veštačko(neprirodno) i na duži rok neodrživo. Velika energija odlazi u izbegavanje susreta (odbijanje razmene). Prepostavljamo da i u trenutcima najvećih odbojnosti jedan deo nas želi obnovu kontakta i susret.

 

Na Kosovu žive dva naroda koji su vekovima tamo međusobno razmenjivali.Ta dva naroda su sada u zavadi i njihov kontakt je prekinut.Albanac i Srbin sa Kosova,svojim zajedničkim radom treba da potvrde našu priču o stvaranju kulture kroz razmenu. U svoj zajednički rad oni treba  da unesu sve što kao pojedinci i pripadnici određenih sredina nose sa sobom. Tanjiri i šolje koje donose od svojih kuća simbolično predstavljaju njih,njihove porodice i zajednice iz kojih potiču.

Kada polome svoje tanjire oni oslobađaju energiju koja je održavala njihovu razdvojenost i tako počinje razmena.Elementi njihovih pojedinačnih postojanja i ličnih, porodičnih i plemenskih istorija simbolično ugrađuju u zajedničko delo.

I dok zajednice iz kojih potiču žive u neprijateljstvu, ova dva stvaraoca pokazuju kako nastaje delo ili kultura.

 

 

Film je snimljen u proleće 2007 a susret se odigrao na platformi pored mosta u centru Mitrovice u Aprilu 2007

rukovanjefilm Susret       

  podrska  
  rukovanje  
      skulptura