home skulpture projekti film i video keramika fotografija cv / kontakt
 

     

  Ovaj rad se prvobitno sastojao od 600 livenih porcelanskih “ciglica” i bio je namenjen izložbi u Minou. Na putu do Minoa rad je izgubljen na carini negde u Italiji. Kasnije je pronađen i vraćen jako oštećen. Oko 60% ciglica je bilo polomljeno ili zdrobljeno. Rad je u takvom stanju  izložen u Beogradu na trijenalu keramike pa je tada i nagrađen.Sudbina ovog rada za mene ilustruje moć kojim društvo oblikuje umetnost.

               Fotografija prikazuje oko 150cm od ukupnih 500cm rada.