home skulpture projekti film i video keramika fotografija cv / kontakt
 

ISKAZ

 

iskaz

video Iskaz

 

Po nešto o radu

 

Skulpture nastale na poslediplomskim studijama bile su pravljene od komada gipsa koje sam nalazio na otpadu akademije gde sam studirao. To su uglavnom bili ostaci slomljenih gipsanih kalupa i komada bačenih skulptura. Ovim skulpturama sam dodavao gipsane odlivke svoga lica, noge ili ruke ( Spavač, Sprava za rukovanje idr ).

 

Keramikom sam počeo da se bavim iz komercijalnih razloga. Kasnije sam pokušavao da pravim i nekomercijane radove u tehnici pečene gline. U početku sam eksperimentisao dodavajući različite materijale u glinu pre pečenja ( žicu,eksere, kosti itd)

U novijim radovima koristim industrujski pečene porcelanske šolje, tanjire itd koje lomim i od kojih lepljenjem pravim skulpture.

 

Od skora sam počeo da pravim video i kratke dokumentarce koje režiram snimam i montiram sam.

 

Neke ideje koje utiču na moj rad

 

a/ Umetnik nije slobodna individua već je kao i svi zavisan od društva u kome živi i koje na razne načine utiču na njegov rad.

Umetnost je rezultat interakcije umetnika i njegovog okruženja.

 

b/ ideja transformacije -  šolje i tanjri su transformisani u nove oblike i značenja, predmeti svakodnevne upotrebe su pretvoreni u neupotrebne objekte - nište nije konačno, ne postoji krajnji produkt, sve se stalno menja.

 

c/ reciklaža -  tanjiri i šolje koje su napukle ili slomljene sakupljam i koristim kao materijal za skulpture -  danas je hiperprodukcija svega pa i umetnosti,  zatrpavamo zemlju sa nepotrebnim stvarima.